Rich Karlgaard

Rich Karlgaard

Rich Karlgaard ( 9 tháng 8, 1954) là một nhà báo và tác giả người Mỹ. Ông được vinh danh là nhà xuất bản của tạp chí Forbes vào năm 1998.