Renzo Barsotti

Renzo Barsotti

Renzo Barsotti là một nhà văn, biên tập viên và họa sĩ minh họa sách thiếu nhi.