Rebecca Gilpin

Rebecca Gilpin

Rebecca Gilpin là một nghệ sĩ, sinh ra ở London hiện đang làm việc ở trung tâm London. Cô chuyên vẽ tranh trừu tượng trên quy mô lớn, lấy cảm hứng từ các thời kỳ khác nhau giữa nghệ thuật cổ xưa và văn hóa đại chúng. Cô tốt nghiệp ngành Mỹ thuật tại Đại học Oxford Brookes vào năm 2018, sau đó là bằng Thạc sĩ vào năm 2019.