Raymon Carver

Raymon Carver

Raymon Carver (25/05/1938 – 02/08/1988) là một nhà văn viết truyện ngắn và nhà thơ người Mỹ. Ông đã góp phần hồi sinh truyện ngắn Mỹ trong những năm 1980.