Rainbow Rowell

Rainbow Rowell

Rainbow Rowell (sinh ngày 24 tháng 2 năm 1973) là một nhà văn người Mỹ nổi tiếng với tiểu thuyết đương đại dành cho giới trẻ và người lớn. Các tiểu thuyết dành cho giới trẻ Eleanor & Park (2012), Fangirl (2013) và Carry On (2015) của cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình.