Radek Malý

Radek Malý

Radek Malý, sinh ra ở Olomouc, Séc vào ngày 24 tháng 7 năm 1977, là nhà thơ, chuyên gia nghiên cứu về Séc, đồng thời là dịch giả, người tiên phong cho thơ sống và thơ thiếu nhi.

Anh được trao nhiều giải thưởng văn học, trong đó có hai giải Magnesia Literas.