Pyun Hye-young

Pyun Hye-young

Pyun Hye-young sinh năm 1972 tại Seoul. Cô tốt nghiệp cử nhân ngành Sáng tác văn học Học viện nghệ thuật Seoul và thạc sĩ Văn học trường Đại học Hanyang. Hiện cô đang là giảng viên khoa Sáng tác văn nghệ Đại học Myongji.

Với trên dưới mười tiểu thuyết và tập truyện ngắn đã xuất bản, chủ yếu đi sâu khai thác những góc tối kỳ dị ở con người, Pyun Hye-young giành được nhiều giải thưởng danh giá, trở thành một trong những tác giả quan trọng của văn học Hàn Quốc đương đại.