Princess Camcam

Princess Camcam

Camille Garoche, hay còn gọi là Princesse Camcam, sinh ra năm 1982 tại Paris. Cô học nghệ thuật đồ họa tại Ecole des Beaux Arts ở Cergy. Princesse Camcam cho ra mắt cuốn sách minh họa đầu tiên của mình vào năm 2006.