Pierre Winters

Pierre Winters

Pierre Winters sinh ra ở Hasselt, Bỉ. Sau hơn 30 năm thành công trong nghề xuất bản, ông trở thành tác giả sách thiếu nhi.