Pierre Pasquier

Pierre Pasquier

Pierre Pasquier (1877-1934) tên đầy đủ là Pierre Marie Antoine Pasquier, là Toàn quyền Đông Dương từ năm 1928 đến 1934. Pasquier tốt nghiệp Trường Thuộc địa năm 1898, sau đó được bổ vào ngạch công chức ở Đông Dương.

Tới năm 1921 được thăng chức Khâm sứ Trung Kỳ. Từng làm Quyền Toàn quyền Đông Dương những năm 1926-1927, năm 1928 Pasquier được Chính phủ Pháp bổ nhiệm nắm chức vụ cao nhất là Toàn quyền Đông Dương.

An Nam thời xưa của Pasquier là một trong những tác phẩm nổi trội giữa các cuốn sách của người Pháp viết về xứ An Nam. Được viết bởi một vị quan Toàn quyền, cuốn sách trước nhất cần thiết cho những viên cai trị Pháp mới sang An Nam, tuy nhiên, do giá trị trước tác, cùng những kiến giải thích đáng về luật lệ, dân tục, An Nam thời xưa cũng đã là tác phẩm tham khảo quan trọng cho các nhà Việt Nam học cũng như công chúng phổ thông sau này.