Pierce Brown

Pierce Brown

Pierce Brown là một tác giả khoa học viễn tưởng người Mỹ, người đã viết bộ truyện Red Rising (Đỏ trỗi dậy). Anh cũng viết một bộ truyện tranh tiền truyện gồm sáu số -Red Rising: Sons of Ares, được xuất bản vào năm 2017.