Phương Bạch Vũ

Phương Bạch Vũ

Phương Bạch Vũ tên thật là Trác Bình, người Ba Thục, tốt nghiệp khoa Điện tử trường đại học Sơn Đông. Các tác phẩm của anh vừa có sự mạnh mẽ của người Tứ Xuyên cùng sự hào sảng của người vùng Sơn Đông, vừa có logic chặt chẽ của một kỹ sư điện tử, nhưng cũng không thiếu sức tưởng tượng mạnh mẽ của một nhà văn. Bên cạnh những truyện cùng thể loại, anh còn nổi tiếng với các hệ liệt khoa huyễn (khoa học giả tưởng).