Philippa Perry

Philippa Perry

Philippa Perry là nhà trị liệu tâm lý làm việc nhiều năm trong lĩnh vực sức khỏe tinh thần. Bà là tác giả các cuốn sách về tâm lý và trị liệu như Couch Fiction (2010), How to Stay Sane (2012). Bà đồng thời phụ trách các chuyên mục tâm lý trên Guardian, Psychologies Magazine, Red Magazine, The Culture Shou của BBC Two...