Philip Kindred Dick

Philip Kindred Dick

Philip Kindred Dick (16/12/1928 - 02/03/1982) là một nhà văn người Mỹ nổi tiếng với các tác phẩm xuất sắc của ông trong lĩnh vực khoa học viễn tưởng. Tác phẩm của ông đã khám phá các chủ đề triết học, xã hội và chính trị, với những câu chuyện tập trung vào các tập đoàn độc quyền, vũ trụ thay thế, chính phủ độc tài và các trạng thái ý thức bị thay đổi. Các tác phẩm của ông cũng phản ánh sự quan tâm của ông với thế giới siêu hình và thần học, và thường rút ra từ trải nghiệm cuộc sống của chính ông trong việc giải quyết bản chất của thực tếcá nhân, các vấn đề của lạm dụng chất kích thích, tâm thần phân liệt, và các kinh nghiệm về tâm linh.