Phan Quế Anh

Phan Quế Anh

Phan Quế Anh là dịch giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng như: Khi đàn ông trưởng thành, Vợ và chồng, Thanh lịch như một công nương, Từng nốt nhạc ngân,...