Phan Khải Văn

Phan Khải Văn

Phan Khải Văn, tác giả chuyên mục bài viết chọn lọc của nền tảng hỏi đáp nổi tiếng Zhihu, cựu giảng viên tâm lý học của Đại học Quốc phòng (Trung Quốc), quân nhân xuất ngũ. Hiện đang là người phụ trách nghiên cứu và phát triển sản phẩm, phó chủ tịch, người cộng sự Diễn đàn phục vụ tâm lý Chủ Nghĩa Mỉm Cười. Nghiên cứu viên đặc biệt của Trung tâm nghiên cứu Sức khỏe tâm sinh lý phái nữ Thượng Hải, giảng viên hướng dẫn thạc sĩ ngành tâm lý học ứng dụng, khoa tâm lý học, Học viện Thể thao Thượng Hải.