Phạm Xuân Nguyên

Phạm Xuân Nguyên

Viện Văn có một Phạm Xuân Nguyên, là cán bộ cử nhân phê bình

Là một trong những cây viết phê bình sắc sảo của làng văn nhưng phải sau 30 năm làm nghề, cái tên Phạm Xuân Nguyên mới được đặt ở vị trí tác giả trong cuốn sách đầu tay có tên “Nhà văn như Thị Nở”. Không phải gã viết ít hay bài không chất lượng mà bởi tính trây lỳ của gã.