Phạm Trung Tuyến

Phạm Trung Tuyến

Phạm Trung Tuyến, bút danh Lão Phạm, là nhà báo, Phó giám đốc kênh VOV Giao thông Quốc gia – Đài tiếng nói Việt Nam, là một trong những người góp phần tạo nên sự hấp dẫn của VOV Giao thông.