Phạm Sanh Châu

Phạm Sanh Châu

Phạm Sanh Châu là một nhà Ngoại giao. Ông hiện là Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của Việt Nam tại Ấn Độ, kiểm nhiệm Nepal và Bhutan. Các vị trí ngoại giao ông từng đảm nhiệm là: Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về các vấn đề UNESCO, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ, Đại sứ Việt Nam tại Pháp.