Phạm Ngọc Điệp và cộng sự

Phạm Ngọc Điệp và cộng sự

Phạm Ngọc Điệp là họa sĩ trẻ của Việt Nam, với nhiều sáng tác dành cho thiếu nhi.