Peter Vanham

Peter Vanham

Peter Vanham là một tác giả và nhà báo kinh doanh, sống tại Geneva, Thụy Sĩ. Anh viết về nền kinh tế toàn cầu trên Financial Times, Business Insider, Quartz và Chương trình nghị sự của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Peter đã làm việc cho Diễn đàn Kinh tế Thế giới từ năm 2014. Anh từng là Trưởng nhóm Truyền thông Hoa Kỳ và hiện tại là Trưởng phòng Truyền thông của Chủ tịch và Hội đồng Truyền thông Quốc tế.