Peter Bond

Peter Bond

Peter Bond là một người đam mê không gian và thiên văn học. Ông là nhà tư vấn/writer cho Cơ quan Vũ trụ Châu Âu trong nhiều năm. Bên cạnh đó, Peter cũng viết và biên tập các báo cáo, tài liệu quảng, cùng vô số bài báo cho Bản tin ESA và một số trang web của Cơ quan.