Pauline Réage

Pauline Réage

Anne Cécile Desclos (23/09/1907 – 27/04/1998) là một nhà báo và tiểu thuyết gia người Pháp, viết dưới bút danh Dominique Aury và Pauline Réage. Cô được biết đến nhiều nhất với cuốn tiểu thuyết  Story of O (Chuyện nàng O, 1954).