Paula Hawkins

Paula Hawkins

Paula Hawkins (26 tháng 8, 1972) là tiểu thuyết gia người Anh nổi tiếng với cuốn tiểu thuyết kinh dị tâm lý Cô gái trên tàu - đề cập đến chủ đề bạo lực gia đình, lạm dụng rượu và ma túy. Cô gái trên tàu được chuyển thể thành phim vào năm 2016