Paul Sloane

Paul Sloane

Paul Sloane là một diễn giả, người lãnh đạo. Đồng thời, ông còn là một chuyên gia được công nhận về đổi mới và diễn thuyết sáng tạo. Ông đã từng tham gia diễn thuyết và tổ chức các buổi hội thảo cho các tập đoàn hàng đầu trên thế giới. Paul cũng là tác giả của những cuốn sách bán chạy như: How to Be a Brilliant ThinkerThe Innovative LeaderThe Leader's Guide to Lateral Thinking Skills, ...