Paul Rockett

Paul Rockett

Paul Rockett làm biên tập viên dự án, tác giả và giám đốc nghệ thuật cho các công ty bao gồm: Nhà xuất bản Đại học Oxford, Nhà xuất bản Đại học Cambridge, Sách thiếu nhi Hachette, ...