Paul Mason

Paul Mason

Paul Mason (sinh ngày 23 tháng 1 năm 1960) là một bình luận viên và phát thanh viên người Anh. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách và là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Wolverhampton.