Pascale Bouchié

Pascale Bouchié

Pascale Bouchié trước đây là tổng biên tập của tạp chí Images Doc và trưởng bộ phận Lịch sử. Hiện tại bà là giám đốc bộ sưu tập của Images Doc Novels và Images Doc. Bà là tác giả của một số tiểu thuyết cũng như các tác phẩm về Lịch sử phụ nữ trong truyện tranh.