Pascal Teulade

Pascal Teulade

Pascal Teulade lần đầu xuất bản một số câu chuyện trên tạp chí Pomme d'Api, trước khi gia nhập Fleurus presse - nơi ông là tổng biên tập tạp chí Abricot, và sau đó là giám đốc ban biên tập của tất cả các tạp chí. Song song với đó, ông còn viết nhiều đầu sách giành cho trẻ em.