Pascal Lemaitre

Pascal Lemaitre

Pascal Lemaitre là tác giả và họa sĩ minh họa tự do người Bỉ. Tác phẩm biên tập của ông từng xuất hiện trên The New Yorker, The New York Times,.. Những bức minh họa và sách của Pascal có thể được tìm thấy trong danh mục của nhiều biên tập viên người Mỹ, Bỉ và Pháp như L'École des Loisirs/Pastel, L'Aube, Simon & Schuster, Scholastic và Penguin Books.