Park Jae Yeon

Park Jae Yeon

Park Jae Yeon theo học thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý tư vấn tại Viện nghiên cứu giáo dục thuộc Đại học Hanyang, đồng thời là giảng viên được chứng nhận tại Trung tâm giao tiếp phi bạo lực và trưởng nhóm Đối thoại tại khoa Tâm thần Viện trị liệu hành vi siêu nhận thức. Cô hiện là giám đốc của Viện nghiên cứu con người Replus, sáng lập chương trình Trò chuyện kết nối, nhằm hỗ trợ cộng đồng giao tiếp một cách lành mạnh, đồng thời đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu về đối thoại, hòa giải xung đột và tư vấn rối loạn căng thẳng hậu sang chấn.