Park Han-seul

Park Han-seul

Park Han-seul theo học trường dược, song trong quá trình học anh nhận ra rằng mình lưu tâm đến người sử dụng thuốc hơn là thuốc. Từ đó, anh tập trung vào việc “chuyển ngữ” các tri thức chuyên môn ra ngôn ngữ hằng ngày, và học thêm về các lĩnh vực đa dạng không liên quan trực tiếp tới ngành dược. Anh đã trở thành một cây bút đáng tin cậy trên mặt báo, chuyên phổ cập các tri thức chuyên môn y dược đến mọi người mọi nhà. Hiện tại Park Han-seul vẫn vừa viết vừa công tác trong cương vị một dược sĩ tại bệnh viện.