Paramahansa Yogananda

Paramahansa Yogananda

Paramahansa Yogananda là một hiền sư, sinh ngày mùng 5 tháng 1 năm 1893, tại Gorakhpur, Ấn Độ, trong một gia đình Bengali sùng đạo và khá giả. Từ những năm đầu đời, những người xung quanh đã thấy rõ chiều sâu nhận thức và trải nghiệm tâm linh của ông vượt xa người thường. Đã hơn một trăm năm kể từ ngày sinh của Thiền sư Paramahansa Yogananda, vị thầy được cả thế giới yêu quý này đã được công nhận là một trong những sứ giả vĩ đại nhất đã mang ánh sáng trí tuệ cổ đại của Ấn Độ tới phương Tây. Cuộc đời và những lời dạy của ông tiếp tục là nguồn ánh sáng và cảm hứng cho con người, không phân biệt chủng tộc, văn hóa và tín ngưỡng.