Ôn Thụy An

Ôn Thụy An

Ôn Thụy An sinh ngày 1 tháng 1 năm 1954 tại Malaysia, là một nhà văn võ hiệp gốc Hoa nổi tiếng. Cùng với Kim DungCổ LongNgọa Long SinhLương Vũ Sinh, Ôn Thụy An được xếp vào hàng "Võ hiệp ngũ đại gia". 

Năm 20 tuổi, ông được Kim Dung xem là tri âm. Giới phê bình nhận xét ông là một hiện tượng độc đáo trên văn đàn võ hiệp Trung Quốc thập niên 90, với thị trường sách tiêu thụ mở rộng từ Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore đến Hàn Quốc.