Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc

Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc

Nguyễn Văn Ngọc (1890 - 1942) hiệu Ôn Như, là nhà văn, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn hoá Việt Nam. Từ nhỏ ông đã được học cả Hán học lẫn Tây học. Sau một thời gian dạy học, ông làm Thanh tra các trường sơ học và phụ trách Tu thư cục của Nha học chính, rồi được bổ nhiệm đốc học tỉnh Hà Đông. Hơn 30 năm làm giáo học, ông đã sưu tầm, biên soạn nhiều sách giáo khoa, sách nghiên cứu văn học có giá trị. Trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến Cổ học tinh hoa, Đông Tây ngụ ngôn, Tục ngữ phong dao, Truyện cổ nước Nam.