Okamoto Yuichiro

Okamoto Yuichiro

Giáo sư Emeritus,  đại học Tamagawa 
Giáo sư Okamoto sinh năm 1954 ở tỉnh Fukuoka. Ông tốt nghiệp đại học ngành Triết và Đạo đức học trường Đại học Kyushu. 

Ông làm trợ giảng tại Đại học Kyushu và sao đó là Giáo sư tại Đại học Tamagawa. 

Ông chuyên nghiên cứu về Triết học phương tây hiện đại, nhưng có hứng thú rất rộng, và liên ngành trong Triết học và Công nghệ. 

Cuốn sách Các nhà triết học trên thế giới đang suy tư chuyện gì? của ông là một bestseller tại Nhật Bản, tổng kết về tư duy của các nhà triết học hiện đại trong thế kỷ 21. 

Ngoài ra ông còn nhiều tác phẩm khác, bao gồm Lịch sử tư duy Pháp hiện đại, Tư duy hiện đại của một đứa trẻ 12 tuổi, Mono Sapiens....