Ohmura Tomoko

Ohmura Tomoko

Tomoko Ohmura là một nhà văn và họa sĩ minh họa từng đoạt nhiều giải thưởng người Nhật Bản. Cô tốt nghiệp trường Palette Club School ở Tokyo.