Oh-Hyun Kwon

Oh-Hyun Kwon

Oh-Hyun Kwon tốt nghiệp chương trình tiến sĩ về kỹ thuật điện tại Đại học Stanford, năm 1985, ông gia nhập Viện Nghiên cứu Chất bán dẫn Samsung ở Mỹ. Năm 1992, ông đã giúp Samsung phát triển sản phẩm 64Mb DRAM đầu tiên trên thế giới.

Oh-Hyun Kwon được coi là một trong những huyền thoại của Samsung, đã dẫn dắt công ty giành được vị trí đứng đầu trong lĩnh vực chất bán dẫn.