NXB Evan Moor

NXB Evan Moor

Evan Moor được thành lập vào năm 1979 bởi 2 giáo viên Joy Evans và Jo Ellen Moore để truyền cảm hứng cho học sinh học các kỹ năng cơ bản bằng những bài học đổi mới, thu hút trẻ em trong học tập.