Nora Kohigashi

Nora Kohigashi

Tác giả Light Novel trẻ người Nhật Bản. Anh hiện đang sống ở tỉnh Kanagawa. Chàng trai chuyển kiếp và cô gái thiên tài là tác phẩm đầu tay của anh.