Noah Fleming

Noah Fleming

Noah Fleming đã thay đổi cách thế giới nghĩ về khách hàng.

Chỉ trong vòng chưa đầy năm năm, Noah đã giúp các khách hàng của mình tạo ra hơn 5 tỷ đô la doanh thu từ truyền miệng và doanh thu mới từ khách hàng hiện tại.

Noah làm việc với các giám đốc cấp cao trong nhiều công ty đa dạng như Michael Kors, The Washington Capitals, Broadway, Mistras Group và nhiều công ty khác. Những khách hàng này đã mời Noah tìm ra các chiến lược tốt nhất, hệ thống hóa quy trình bán hàng và tiếp thị và tối đa hóa doanh thu từ khách hàng mới và hiện tại.

Anh đã tăng doanh thu đáng kể cho hàng trăm khách hàng trong hàng chục ngành  và thị trường khác nhau,  khách hàng của anh thường có tỷ suất lợi nhuận từ 200–500% cho  khoản đầu tư của họ.

Noah cũng là tác giả của cuốn sách "Evergreen: Cultivate The Enduring Customer Loyalty That Keeps Your Business Thriving" và "The Customer Loyalty Loop: The Science Behind Creating Great Experiences and Lasting Impressions" và "Dealing with Difficult Customers: How to Turn Your Demanding, Dissatisfied, and Disagreeable Clients into Your Best Customers."

Tất cả ba cuốn sách này đều đạt vị trí số 1 trên Amazon trong ba danh mục riêng biệt bao gồm Sales, Marketing & Customer Service.