Nikki Dyson

Nikki Dyson

Nikki Dyson là một họa sĩ minh họa, nhà sáng tạo nội dung và nhà sản xuất sách ảnh. Cô từng đạt giải ba cuộc thi mô hình rau lễ hội làng Shrivenham năm 1987.