Nicolas Lafitte

Nicolas Lafitte

Nicolas Lafitte học âm nhạc trước khi giành 10 năm làm việc cho France Musique ở vị trí viết chuyên mục, người dẫn chương trình và điều hành sản xuất. Anh là đồng tác giả của cuốn Nghe đến nơi, hiểu đến chốn.