Nicolas Gouny

Nicolas Gouny

Nicolas Gouny (26/03/1973) là một họa sĩ minh họa người Pháp. Anh đã dành mười năm trong lĩnh vực xuất bản bản giáo dục và có gần 80 cuốn sách dành cho trẻ em với đầy những bức vẽ về La Parenthèse Enchantée.