Nick M.

Nick M.

Nick M. (1987) đang là một nhà báo, phóng viên ảnh, tác giả tự do tại Hà Nội. Anh có thời gian 10 năm làm cho VnExpress – tờ báo tiếng Việt nhiều người xem nhất. Lĩnh vực mà Nick phụ trách chính là Điện ảnh, Âm nhạc, Du lịch, Văn hóa. Chủ đề trong các tác phẩm của Nick M. thường là về các câu chuyện thế hệ, đời sống giới trẻ.