Nhóm tư vấn Từ Mạn Mạn

Nhóm tư vấn Từ Mạn Mạn

Nhóm tư vấn Từ Mạn Mạn là một nhóm do nhà tư vấn tâm lý, nhà văn Vũ Chí Hồng dẫn dắt. Từ Mạn Mạn là một hình tượng hư cấu do nhóm này xây dựng, cô 36 tuổi, có người chồng lập trình viên hiền hậu và đứa con trai 9 tuổi hoạt bát, có một con mèo tên Freud và một con vịt con tên Vịt Vì Sao. Cô có những khúc mắc tình cảm, có nhà tư vấn tâm lý riêng, nhờ sự bao dung giúp đỡ của thế giới nhỏ đáng yêu, ấm áp xung quanh, cô từng bước trưởng thành, từng chút một tiếp nhận bản thân; đồng thời, cô cũng giúp nhiều người học cách tiếp nhận bản thân.