Nhà nhiều cột

Nhà nhiều cột

Nhà Nhiều Cột là một chiến dịch xã hội được khởi xướng và thực hiện bởi CARE Quốc tế tại Việt Nam và TUVA Communication, được tài trợ bởi Investing in Women, một sáng kiến của chính phủ Úc. Chiến dịch mang sứ mệnh thay đổi nhận thức và hành vi của người trẻ đối với các định kiến giới và thay đổi các sản phẩm quảng cáo nhằm hướng tới mục tiêu bình đẳng giới.