Nguyễn Trương Quý

Nguyễn Trương Quý

Nguyễn Trương Quý sinh năm 1977 tại Hà Nội, tốt nghiệp cử nhân kiến ​​trúc và thạc sĩ Quản lý Truyền thông. Anh từng làm việc cho một số báo và Nhà xuất bản Trẻ, hiện là nhà văn và họa sĩ tự do. Trương Quý được đề cử giải “Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội”.

Anh là tác giả của các tập sách: Tự nhiên người Hà Nội (2004), Ăn phở rất khó thấy ngon, (2008), Hà Nội là Hà Nội (2010), Xe máy tiếu ngạo (2011),...