Nguyễn Trí Đoàn

Nguyễn Trí Đoàn

Bác sĩ Trí Đoàn là một trong những bác sĩ áp dụng y học chứng cứ thành công tại Việt Nam. Ông là đồng tác giả cuốn sách gối đầu giường của nhiều gia đình trẻ “Để con được ốm” (2016, tái bản lần 2 năm 2018).