Nguyễn Thúy Hằng

Nguyễn Thúy Hằng

Sinh năm 1978. Tốt nghiệp trường Đại học Mỹ Thuật tại Tp HCM.

Sách đã xuất bản:

- Thời hôm nay, khoái cảm và điên rồ hợp lý - 2006. NXB Trẻ - Nhà sách Kiến Thức, Hà Nội.

- Bởi từ lâu chúng ta không thể ngủ - 2008. NXB Văn học - Nhà sách Kiến Thức, Hà Nội.